24 Nisan 2013 ÇarşambaÖLÜM CEZASI ALANLAR VE İDAM EDİLEN İNSANLAR

Türk toplumunda ölüm cezası eski çağlardan beri uygulanmış.
Avrupa birliği'nin dayatması sonucu idam cezası müebbede çevrilerek Türkiye'de idam 53. hükümet tarafından kaldırıldı.
Türkiye'de son 52 yılda 443 kişi idam edildi, bunların önemli bir bölümü siyasi suçlu… Bu hesaba göre her yıla ortalama 9 infaz düşüyor.
İnfazların en yoğun olduğu  dönem 1980-1984 arası… Mahkeme 4 Mart 1925'te 117 no.'lu Meclis kararıyla kuruldu.
Şark İstiklal Mahkemesi'nin verdiği idam kararları TBMM'nin onayı ile uygulayabilecekti.
ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ VE İDAMLAR
BİRİNCİ DÖNEM İSTİKLAL MAHKEMELERİ VE İDAMLAR
Ali İhsan Bey                              (casusluk)  -  13-14 Ekim 1920'de Ankara'da asıldı.
Mahmut Hamdi                         (casusluk)   -  20 Ekim 1920'de infaz edildi.
Mustafa Sagir                             (casusluk)  -  24 Mayıs 1921'de Ankara'da asıldı.
Hafızoğlu Mehmet                     (Düzce)      -  25 Mayıs 1921'de asıldı
ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ
Damat Ferit Paşa, Ayandan Hadi, Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Reşat Halis, Mahmut Kamil (Sevr'i imzaladıkları için ve Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan).
BİRİNCİ DÖNEM ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ İDAM KARARLARI
Eskişehir İstiklal Mahkemesi
Kazak Süleyman Paşa                            : 21 Ekim 1920'de asıldı.
İdam                                                       : 57
Gıyaben  idam                                       : 20
Isparta İstiklal Mahkemesi
İdam                                                         : 7
Gıyaben idam                                          : 1
Konya İstiklal Mahkemesi
İdam                                                          : 2
Gıyabi idam                                              : 1
Sivas (Amasya) İstiklal Mahkemesi  
İdam                                                        : 12
Gıyaben idam                                          : 1
Kastamonu İstiklal Mahkemesi
Vicahen idam                                          : 9
Gıyaben idam                                         : 3
Maslup idam                                           : 135
Ta'liken idam                                           : 35
Pozantı İstiklal Mahkemesi
İdam                                                        : 7
Bazı kaynaklara göre idam edilenlerin 28'i Rum ve Ermeni asıllıdır denmekte ise de; Ergun Aybars: “Yerli Rumlar'dan vatana ihanet suçundan Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Kasım 1920 arası 59 kişi asıldı” demektedir.
Yine Ergun Aybars'ın yazdığına göre; Çerkez Ethem bastırdığı her isyandan sonra insan astırıyor ve astırdığı insan sayısını kesin olarak saptamak olanaksız. Albay Rafet Bey, Konya ayaklanmasından sonra 700 kişiyi, Demirci Mehmet Efe'de Denizli'de 60 kişiyi astırmıştır.
İKİNCİ DÖNEM İSTİKLAL MAHKEMESİ VE İDAMLAR
Kastamonu İstiklal Mahkemesi
Vicahen idam                                             : 5
Müeccel idam                                             : 3
“…4 eşkıyayı, 2 casus ve 5'i asker kaçağı olmak üzere 11 kişi idam edildi. Asılanların içinde Kel Refik ve Hüseyin, soyguncu olduklarından idam edildi. 
Konya İstiklal Mahkemesi
Pozantı'de (Ermeni) idam                        : 8
Adana'da                                                  : 1 (Kuvayı Milliye'ye karşı kurulan “Keklik Ayağı” suikastçısı).
Konya ayaklanmasından idam              :  24
Karaman'da ayaklanmadan idam            : 7
Ereğli'de ayaklanmadan idam                  : 2
Samsun İstiklal Mahkemesi
İdam                                                         : 485
Gıyaben idam                                         : 137
Pontus sorunundan dolayı 3'ü Müslüman 174'ü Rum toplam 177 kişi idam edildi. Bunun dışında ayrıca 60'da asker kaçağı asıldı. 
Yozgat İstiklal Mahkemesi
İdam                                                          : 56
Gıyaben idam                                           : 24
29.6.1925'de Kırşehir cinayeti sanıklarından Hasan ve oğlu Mehmet ile Ahmet Çavuş.
16.8.1925'de Hıyaneti Vataniye'den eski Yüzbaşı Nihat, Distolcu Nuri, Yeniköy Belediye Müdürü eskici kemal, Arap Asım, Sabık Yaver Darendeli İsmet, Distolcu Osman Daver, Zambo oğlu Hisritaki, Ertuğrul Şakir, Tevfik Hamdi, Romanyalı Halil, Hacı Nafil Ankara'da asıldı.
9.9.1925'de İspartalı Raşit, Deli Hüseyin ve Ramazan soygunculuk suçundan Ankara'da Karaoğlan Çarşısı önünde asıldı. Aynı gün, soygunculuk suçundan 3 kişi daha asıldı.
20.9.1925'de Soygun ve adam öldürmeden Eğri Ahmet çetesinden Mehmet Ali, Ramazan, Sarı Mehmet, Zıbın Ahmet, Hoca Şükrü, Cimdallı Hakkı ve Deli Ahmet asıldılar.
21.9.1925'de İzmir'de Şakiroğlu İsmail Hakkı, Koko Mustafa.
11.101925'de Maraş Mebusu  Tahsin Bey davası sanıklarından Karcı Mehmet, Haliloğlu Mehmet, Durdu Mehmet, Antakyalı Osman, Deli Hüseyin, Kürt Ulvi, Kör Ali, Bekçi Şaban, Hüseyin ve Kardeşi Mesto vicahen, Mehmet ve Osman gıyaben idama mahkum oldular.
2.1.1926'da Fatsa'da soygunculuk yapan ve adam öldüren Mehmet, Arif, Süleyman ve Hüseyin. Yine aynı gün İzmir'de bir polis memurunu öldüren İstibli Recep oğlu Ali asıldı.
4.2.1926'da İsmail Hakkı, Miralay Osman Bey, Refet Reis ile Kırşehir eski milletvekili Keskinli Rıza (Silsüpüroğlu) asıldı.
9.3.1926'da Köy basan ve Jandarmayı öldüren Ali, Taşhan önünde asıldı.
14.4.1926'da Halil İbrahim Hoca, Kürt Şerif, Çerkez Süleyman soygunculuktan asıldı.
8.4.1926'da Alabaş İsmail ve Mehmetoğlu Mustafa Antalya-Burdur'da soygunculuktan asıldı.
18.4.1926'da Bursalı Sütçü Hamdi asıldı.
4.5.1926'da Molla Mehmet, Seyfettin, Hüseyin, Mıgırdıç Hacı Akzade Ömer,  İmam Rahmi.
ŞAPKA KANUNU'NA MUHALEFET VE İDAMLAR
28.11.1925'te Sivas'ta duvara bildiri yapıştırma suçundan İmamzade Mehmet  Necati.
24.111925'te Erzurum'da din adamlarının başını çektiği olaylar nedeniyle Şeyh Hacı Osman, Gülabioğlu Akif Ağa ve Abdulhamid asıldı.
14.11.1925'te Rize'de Sabit Tarakçıoğlu, Mehmet Peçe, Yakup Peçe (köy muhtarı), Kadir Koliva (köy bekçisi), Hafız Şaban Koliva, Hasan Külünkoğlu ve Mahmut Kamburoğlu asıldı.
18.11.1925'te Giresun'da Şeyh Hafız Muharrem ile Abdullah Hoca asıldılar.
18.1.1926'da Maraş olayları nedeniyle Molla İbrahim, Muhtar ve Bayraktar Hamdi gıyaben, Müezzin Hafız Mehmet, İnşallah Ali ve Pekmezci Hüseyin vicahen idama mahkum oldu.
¾.2.1926'da Giresun olayları sanıklarından Babaeski eski müftüsü Ali Rıza Hoca ile İskilipli Atıf Hoca idam edildiler.
6.7.1925'te Hacı İbrahim Ethem Efendi, Urfa hükümet meydanında idam edildi.
14.7.1926'da İzmir Suikast davasından Ziya Hurşit(Lazistan eski milletvekili), Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Şükrü (İzmit milletvekili, Edip (Sarı Efe), Ayıcı Arif (Eskişehir Milletvekili), Abidin (Saruhan Milletvekili, Hafız Mehmet (Trabzon Milletvekili, Halis Turgut (Sivas Milletvekili), İsmail Canbulat (İstanbul Milletvekili), Baytar Rasim (Emekli Baytar Albay) ve Rüştü Paşa.
26/27.8.1926'da İttihatçılar davasından, Eski Maliye Nazırı Cavit, Dr. Nazım, Hilmi (Ardahan Milletvekili), Nail Bey, Abdulkadir (Ankara Eski Valisi) idam edildiler.
14.4.1925'te Diyarbakır'da Cibranlı Halit, Yusuf Ziya (Eski Bitlis Mebusu), Faik, Molla Abdurrahman Teğmen Ali Rıza ve Kürt İstiklal Cemiyeti kurucularından Cibranlı Miralay Hayit bey Bitlis'te kurşuna dizildiler.
17.4.1925'te Siverek Karabahçeli Şeyh Eyüp ve Dr. Fuat Bey, Fevzi Bey (Diyarbakır Milletvekili) ve fabrika bekçisi Hasan idam edildiler.
27.5.1925'te Diyarbakır ayaklanması davasında Seyit Abdulkadir, Seyit Mehmet, Kemal Fevzi, Dava Vekili Hacı Ahdi (Babo Tujo), Palulu Kör Sadi ve Hoca Askeri Efendi Ulucami önünde idam.
ŞEYH SAİD İSYANI DAVASINDA İDAM EDİLENLER (47)
28/29 .6.1925'te Diyarbakır'da ayaklanma davasında Şeyh Said, Melikanlı Şeyh Abdullah, Tokliyanlı Kamil Bey, Baba Bey, Şeyh Şerif, Fakih Hasan Fehmi, Valirli H. Sadık Bey, Çanlı Şeyh İbrahim, Şeyh Ali, Şeyh Celal, Şeyh Hasan, Hanili Mustafa Bey, Hanili Salih Bey, Hanili Şeyh Adem, Madenli Kadri Bey, Piranlı Molla Mahmut, Silvanlı Şeyh Şemsettin, Termilli Şeyh İsmail, Termilli Şeyh Abdullatif, Belikanlı Molla Emin, Arap Abdi, Kargapazarlı Haliloğlu Mehmet, Sinikli Hasanoğlu Süleyman, Musyanlı Molla Cemil, Demirci Ömeroğlu Süleyman, Şerifoğlu Süleyman, Fakih Hasan'ın Katibi Tahir, Hanili Mustafa Beyoğlu Mahmut Bey, Şeyh Musa Oğlu Şeyh Ali,Belikanlı Hacı Halit, Diyadinli Timur Ağa, Hınıslı Kamil Bey oğlu Abdullatif, Muşlu Mehmet, Muşlu Süleyman, Muşlu Bahri, Zorabadlı Şeyh Cemil, Çapakçurlu Süleyman oğlu Yusuf, Yamaç Aşireti Ali Baban (Badan), Kargapazarlı Halit, Harput Cephesinden Şeyh Ali'nin arkadaşı Nadir oğlu Halit, Mehmet oğlu Tahir, Nahiye Müdürü Tayip Ali, Çerkez Jandarma Hamit, İzzet Bey oğlu Mehmet Bey, Çanlı Şeyh Abdullah ve Çanlı Şeyh Ömer Diyarbakır Siverek Kapıda idam edildiler. Sanıklardan Çapakçur Kaymakamı Hüseyin Hilmi Bey'in daha önceki hizmetlerinden dolayı cezası Adana'da 15 sene kürek cezasına, Salih Bey oğlu Hasan'ın cezasıda, yaşı küçük olduğundan Konya'da 10 sene hapse çevrildiğinden, sonuçta idam sayısı 47'ye düştü.
31.7.1926'da Hasenanlı Halit idam edildi.
ELAZIĞ AYAKLANMASI DAVASI (44)
22.7.1925 Madenli Osman ve Çevalikli Süleyman.
28.7.1925 Palulu Mühendis Ali ve 4 arkadaşı.
29.7.1925 Ayaklanma nedenleri ile 2 kişi.
5.9.1925 Osmaniye baskıncılarından Zülfikar ve Demir.
23.10.1925 Dersim eski milletvekili Hasan.Hayri(Kangotan),Celal(Celalzade)Mehmet(Baykara).
30.12.1925 Palulu Hasanoğlu İbrahim ayaklanmaya katılmaktan.
14.1.1926 Çapakçurlu Şükrü, Alioğlu Sait, Alioğlu Faik, Alioğlu İbrahim, Mehmetoğlu Selim, Ömeroğlu Ahmet, Şafa oğlu Olaş, Mehmetoğlu Abdulkerim, İbrahim oğlu Ali, Zafioğlu Molla Yusuf, Cundioğlu Fevzi, Hasanoğlu Osman (ayaklanmaya katılmaktan).
4.3.1926 Halil Mustafa, Silu Ahmet, Yaşar, Ömer, Davut, Veysel, Abdullah ve Tiran aşiretinden 10 kişi.
Şark İstiklal Mahkemesi Savcısı Süreyya Bey (Özgeveren)in 24 Mart 1926'da yaptığı açıklamaya göre 156 kişi idama, 56 kişi ise gıyaben idama mahkum olmuşlardır.
Sonuç olarak. “1.10.1920 tarihinden 31.7.1922 tarihine kadar bu mahkemelerde 59164 kişi mahkeme edilmiştir. Bunlardan 11744 kişi haklarında ademi mesuliyet ve beraat kararı verildi. 1054 kişi idam edildi ve 2696 kişi hakkında damüeccelen idam kararı verildi. Bundan başka 243 gıyabi idam, 1786 kal'abent ve kürek cezaları verilmiştir. İstaklal Mahkemeleri'nde toplam 41678 kişi tecziye edilmiştir.
MENEMEN OLAYI (29) KİŞİ İDAM EDİLDİ
Divanı Harbi Örfi (Sıkıyönetim Mahkemesi) 36 kişi hakkında idam cezası vermiş, TBMM'ce bu cezalardan 4'ü 24 yıla, 2'si 2 yıla çevrilmiş, Şeyh Esat ve Göreceli Mustafaoğlu Abdulkerim hastanede öldüğünden 28 sanık İstasyon'da, Tuz Pazarı'nda, Bedesten Meydanı ve sinema önünde asılarak idam edilenler:
3.2.1931'de Manisa'dan Kahveci Çırağı Mustafa, Topçu Hüseyin, Tatlıcı Mustafa Hüseyin, Eskici Hüseyin, Himmetoğlu Süleyman (Keçeli Köyünden), Emrullahoğlu Mehmet, Mutaf Süleyman, Manifaturacı Osman, Hafız Cemal, Tabur İmamı İlyas Hoca, Alipaşaoğlu Ragıp, Şeyh Hafız Ahmet, Giritli İbrahimoğlu İsmail, Hastane İmamlığından emekli Laz İbrahim, Alişehir'den Şeyh Ahmet Muhtar, Bozalan Köyünden Koca Mustafa, Hacı İsmail, Hacı İsmailoğlu Hüseyin, Menemen'den Cumai Balalı Ramiz, Çıtaklı Molla Süleyman, Yahya oğlu Hüseyin, Çingene Mehmet oğlu Ali, Hayim oğlu Josef, Şımbıllı Ali Osmanoğlu Mehmet, Arnavut Yusufoğlu Kamil, Kerimoğlu İbrahim, Selim oğlu Boşnak Abbas ve Şeyh Esad'ınoğlu Mehmet Ali'dir.
DERSİM  İSYANI (11) KİŞİ İDAM EDİLDİ
18.11.1937'de aralarından oğlununda bulunduğu toplam 11 kişi Elazığ'ın Buğday Meydanında idam edildi. İdamdan sonra cenazeleri darağaçlarından indirilerek Elazığ sokaklarında halka teşhir edildikten sonra yakıldı. İdam edilen 11 kişiden 7'sinin isimleri şunlar: Seyit Rıza, (Seyit Rıza'nın küçük oğlu) Reşik Hüseyin, (Şeyhanlı aşireti reisi) Hasso Seydo, (Yusufan aşireti reisi) Kameroğlu Fındık, (Deneman aşireti reisi) Cebrail oğlu Hasan, Kureyşanlı Ulkiye oğlu Hasan ve Mirza Aliağa oğlu Ali.
 5.1.1922'DE İDAM EDİLENLER (24)
 Faik Efendi, Adana'lı Abdüsselam Efendi, Zabitvekili Münir Fevzi Efendi, Antalyalı Abdullah Efendi, Tabip Yüzbaşı Ali Hikmet Efendi, Mardinli İskender Kavakoğlu, Çercis Mikail Kibaroğlu Abdullah, Ali Zeynelabidin Efendi, Abdüllatif Efendi bin Abdülkadir, Yıldızeli Akova köyünden Yorgi, Bafra'dan Tirkanoğlu Konstantin, Canikli Yurtoğlu Yorgi, Kiryakioğlu Baraş, Grigor, Mardin'den Ali ve kardeşi Sülo, Hami Sülopis,  Salcı İbrahim, Sürmene'den Asafoğlu, Todor veledi Borika, Avram veledi Haralambo, Kosti veledi Anastas, Kirkor veledi Yanko, Bafralı İlya oğlu Sava ve Arnavut Yusuf.
1923 YILINDA İDAM EDİLENLER (3)
Korkutelili Süleymanoğlu Ali Efe, Kütahyalı Kadıoğlu Halil bin Hacı Mehmed, Siverekli Süleymanoğlu Cemil.
1925 YILINDA İDAM EDİLENLER (4)
Kayserili Mustafa Behçet Bey, Sabit (Hilmi), Yozgatlı Musa oğlu Osman ve Kahveci çırağı Yozgatlı Mehmedoğlu Mustafa.
1926 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Bornovalı Hazmaoğlu Hasan, Kayserili Bakkal Hekimoğullarından Abdullahoğlu Musa Çavuş, Hacı Ramazanoğullarından Mustafaoğlu Çolak Ahmet, Ahmetoğlu Abdülmecit, Baharoğulları Mehmetoğlu Rıza, Cazkıroğullarından Şükrüoğlu Ziya, Halimoğlu Tahsin, Süleymanoğlu Kömürcü Hüseyin, Alioğlu Süleyman, Hüseyinoğlu Hafız, Tuz Osmanoğlu Mustafa, Kadıoğullarından Ahmetoğlu İbrahim, Delimemedoğlu İdris ve Ispartalı Arapoğlu(Acaroğlu)İbrahimoğlu Kerim.
1927 YILINDA İDAM EDİLENLER (11)
İsmailoğlu İngiliz Memed, Hüseyinoğlu İsmail, Kel Ahmedoğlu Memed, yanık Mustafa, Barbaroğullarından Hasan, Laloğullarından Yusuf, Haçikoğlu Kirkor, Boyabatlı Azizoğlu Hamit, İzmit'li Ahmetoğlu Mehmed,  Memedoğlu Hüseyin ve Mestçi Mustafaoğlu Memed.
1928 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Abaza Hakkı, Bedel Yusufoğlu Abaza Mecit, Recepoğullarından Sarı Mustafa, İbrahimoğlu Arnavut Recep, Mestanoğlu Hasan, Müezzinoğullarından Hasanoğlu Hamdi, Adanalı Hacı Kadiroğlu Süleyman, Kırşehirli Musaoğlu Ömer, Alioğlu Hanefi, Niksarlı Kocaoğullarından Ömeroğlu Kazım, Gedizli Mustafaoğlu Hasan, Devrikli Kadıoğullarından Korucu Ahmetoğlu Ahmet, Durmuşoğlu İsmail ve Akgözoğlu Osmanoğlu Süleyman.
1929 YILINDA İDAM EDİLENLER (13)
Pehlivanoğullarından Mehmetoğlu Şaban, Kozalaklı Bahrioğlu Memed, Kilisli Hüseyin Alioğlu Memed, Kastamonulu Sadıkoğlu Mehmed Ali, Kulalı Seyitoğlu Topal Akif, Mandaloğullarından Süleymanoğlu Mustafa, Akşehirli Ahmedoğlu Haşim, Silifkeli Muhacir Hasanoğlu Süleyman, Ayaşlıoğullarından İbrahimoğlu Halil, Şişlioğullarından Yakupoğlu Ali, Safranbolulu Fevzioğlu Kara Hazım, Mustafaoğlu Halil ve Siverekli Hacı Eyüpoğullarından Eyüpoğlu Suphi.
1930 YILINDA İDAM EDİLENLER (23)
Kozanlı Bekiroğlu Cafer, Kölemenoğlu Ali, kardeşi Memed, Saimbeylili Alioğlu Mustafa, İnegöllü Bekiroğlu İsmail, Eminoğullarından Mustafaoğlu Kömürcü Molla Mustafa, Kahyaoğullarından Abbasoğlu İbrahim, Köseoğullarından Memedoğlu Mustafa, Nevşehirli Dervişoğlu Mustafa, Tosyalı Ali oğlu Şevki, Musoğlu Abdullah, Hacıyufoğlu Sarıgelinin Memedoğlu Memed, Kadiroğullarından Memedoğlu Hüseyin, Abdurrahmanoğlu Muslu, Hüseyinoğlu Pir Ali, Çakıcı Mustafa, Sapancıoğullarından Memedoğlu Şükrü, Bartınlı Hasanoğlu Haşim, Suruçlu Selimoğlu İbrahim, Amasyalı Ali oğlu Arif, Kuyucak Köyünden Musluoğlu Ahmet, Rızaiye'den Ahmedoğlu İsmail ve Akçaabatlı Karacaoğlu Miktatoğlu Hasan.
1931 YILINDA İDAM EDİLENLER (25)
Zilaloğullarından Seferoğlu Pehlivan, Kavlak Mustafa, Şakioğlu Rasim, Karaibrahimoğlu Süleyman, Abdürraufoğlu Nurioğlu Ömer, Murtazaoğullarından Musaoğlu Bekir, Çorumlu Mustafaoğlu Ahmed, Solak Süleymanoğlu Hasan Ali, Bayramoğlu Memed, Memedoğlu Mahmut, Sürmenilioğullarından Mustafaoğlu Yusuf, Ömeroğlu Himmet, İsmailoğlu Nevruz, Rizeli Memedoğlu Ali Rıza, Kerimoğlu Veysel, Osmanoğlu Ahmet Refik, Numanoğlu Cemal, Uşaklı İbrahim, Uşaklı İbrahim'in kardeşi İsa, Memişoğlu Ahmet Çavuş, Çakıloğlu Mehmetoğlu Kürt Hüseyin, Mehmetoğlu Yaşar, Şakşakoğullarından İamailoğlu Salim, Mustafaoğlu Sadık ve Alahasanoğullarından Hüseyin Kızı Fatma Ana (K).
1932 YILINDA İDAM EDİLEN (1)
Siverekli Kirkoroğlu Karabet (Muhtedi Mustafa).
1933 YILINDA İDAM EDİLENLER (8)
Ilgazlı Alioğlu Hatip Hasan, Piriştineli Ömer oğlu Recep, İbrahim oğlu Arnavut İsmail, Kütahyalı Memedoğlu Halil, Asker kaçağı Çanak Ali, Sivaslı Eminoğlu İsmail, Bilecikli Kasımoğlu Ali, ve Bulanıklı Miktatoğlu Ali.
1934 YILINDA İDAM EDİLENLER
Kasapalioğullarından Hüseyin, Haliloğlu Mustafa, Çuhadaroğullarından Ali Hüseyin, İsmail oğlu Yusuf, Hüseyin oğlu Cin Ali, Köşker Sabit oğlu Yusuf, Hakik oğlu Aslan, Veli Kızı Sadberk (K), Osmanoğlu Mustafa, Ali oğlu Mehmet Ali, Salih oğlu Dursun, Müdüroğlu Mehmetoğlu Mustafa, Yusuf oğlu İbrahim, Konya Mamuriyeli Mahmut, Aksaraylı Yusufoğlu Hasan Çavuş, Süleyman oğlu Memed, Memet oğlu Karahasan, Çakır Yusufoğlu Derviş, Durmuş Celil oğlu Memed ve Molanın Ahmetoğlu Recep.
1935 YILINDA İDAM EDİLENLER (32)
Dirhemoğlu Mehmetoğlu Ahmet, Köleoğlu Mehmedoğlu İbrahim, Derfioğlu İbrahimoğlu Ömer, Üsküplü Ali oğlu Ayet, İsmail oğlu Memed, Mollaosmanoğlu Alioğlu Hüseyin, Hacıoğlu Mehmedalioğlu Memed, Bursalı Ahmetoğlu Remzi, Çeçeoğlu Abdürrahman, Hacıoğullarından Ahmetoğlu Memed, ağabeydinoğlu Hüseyin Fevzi, Mehdioğlu Halil oğlu Asım, Kavgacıoğlu Emin oğlu Hüseyin, Nezie oğlu Aziz, Sairoğlu Salih, Halil oğlu Halil İbrahim, Halil oğlu Abdullah, Osmanoğlu Ömer, Memedoğlu Hakkı, Memedoğlu Veli, Memedoğlu Cafer, Mustafa oğlu Emin (Yemin), Akyazılı Zekeriya, Yusufoğlu Hacı Şerif oğlu Cambaz Süleyman Çavuş, Karaalioğlu Ali oğlu Hasan, Alibeyoğlu Süleyman oğlu Hüseyin, Köylüoğlu Ali Osman oğlu Süleyman, Sarıoğlu Memed oğlu Nuri, Çorukçuoğlu Memed oğlu Süleyman, Sarıoğlu Ahmed oğlu Halil İbrahim, Mamikoğlu Memed oğlu Hasan ve Nuh oğlu Süleyman.
1936 YILINDA İDAN EDİLENLER (8)
Abdurrahmanoğlu Nezir, Piyadeoğlu İslam oğlu Mustafa, Şatoğlu Safer oğlu Hüseyin, Hasanoğlu Bekir, Demircioğlu Abdioğlu Hakkı, Salih kızı Ümmehan (K), Ramazanoğlu Ali ve Süleyman Kahyaoğlu Memed.
1937 YILINDA İDAM EDİLENLER (15)
Haşıloğlu Durmuş oğlu Kadir, Mustafa oğlu Asım, Ahmet oğlu Memed Ali, Memed oğlu İsmail, Daveti oğlu Memed, Eminoğlu Selim oğlu Mustafa, Saidoğlu Memedali oğlu Memed, Tütüncüoğlu Şükrü oğlu Mustafa, Çavuşoğlu Osman oğlu Ömer, Ahmed oğlu Hüseyin, Çineli Salih oğlu Ahmed, Çineli Salih oğlu Osman, Mahmut oğlu Muhiddin, Mustafa oğlu Cırık Hasan ve Mazakoğlu Mustafa oğlu Memed.
1938 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Tahir Mehmet Zorarabacı, Mustafa Kargın, İbrahim Türk, Hacı Akkuş, Ali Osman Koç, Ali Osman Aktaş, Ayşe Gelget (K), Osman Calkın, Ahmet Turan, Abdo Devvare, Memed Karahavza, Çolak Hasan Bayrak, Osman Eflatun ve Cevdet Cavan.
1939 YILINDA İDAM EDİLENLER (62)
Mustafa Baltacı, Memed Ersoy, Mehmed Ali Kara, Satılmış Kaya, Hakkı Bicici, Halil Önder, Lütfi Tanrıverdi, Didar Savaş, Adil Gürel, Mustafa Akıncı, Mehmet Gelen, Hasan Tari, Celal Karabulut, İstepanoğlu Hamparşan, Mehmed Aklan, Hasan Ali Tonya, Bayram Oktay, Abdullah Kırtıl, Ali Ürkmez, Huriye Senel (K), Cemal Sakar, Hasan Çay, Ali Afşin, Ahmet Baktır, Ali Çelik, Bekçi Osman Taşır, Said Yılmaz, Ziya Sönmez Yalçın, Şaban Kutluer, Halil Tufan, Karahasan Korkakoğlu, Fatma Satılı (K), Yaşar Özdemir, Hasan Altınırmak, Recep Çimir, İlyas Karakoç, Bayram Karakuzu, Kara Mehmed Yılan, Hilmi Sısık, Dilaver Akış, Yusuf  Dere, Fatma Yıldırım (K), Eyüp Taş, Musa Doğrukan, Habib Koçak, Bilal Sel, Emin Özçakır, Ali Bircan, Bozanali Gürsoy, Remzi Uzun, Nuri Deniz, Ragıp Seçer, Ali Ürkmez, Bayram Kaleli, Ebuzer Erdil (büyük), Ebuzer Erdil (küçük k.), Ahmet Salih Tüzün, Memed Seyran, Ali Barin, Celal Kalpuz, Osman Kalın ve Mustafa Karabulut.
1941 YILINDA İDAM EDİLENLER (36)
Ali Çağlar, Veli Acar, Namaz Koçak, Hasan Yılmaz, İsmail Dede, Mustafa Korkmaz, Mehmet Gökgöz, Mustafa Küçükaydınlı, Necati Erdikler, Şükrü İlbasmış, Memed Sahmen, Kasım Afacan, Mustafa Özkula, Cemil Yurgan, Davut Turgut, Asım Gedik, Hacı Osman Selçuk, Hasan Yılmaz, Ali Öztürk, Mehmet Bektaş, Bayram Pur, A. Rıza Çölgeçen, Kadir Aygün, Mehmet Altmış, Mehmet Yaylalı, Süleyman Yılmaz, Mustafa Özdemir, Süleyman Akbulut, Davut GÜRLER, Ali Kaplan, Bahaddin Aksu, Sait Yener, Ahmet Cingöz, Ali Özateş, Fettah Özateş ve Hüsmen Haylaz.
1942 YILINDA İDAM EDİLENLER (32)
Hüseyin Gümüş, Mehmet Diri, Mehmet Sitil, Mustafa Karabaş, Gülsüm Kotanak (K), Ali Derebek, Salip Sürpük, Osman GÜNER, Ali Geldi, Yusuf ve Yunus (Kardeş), Satı Özdağ, Nazım Yolal, Ali Kılıçdemir, Abdurrahman Çığ, Osman UÇAR, Sadullah Kalkan, Mehmet Sarı, Ömer Yengi, Zülali Acar, Şehbender Kobuk, Memed Çallı, Abdi Bayhan, Ömer Şentürk, Recep Bilik, Mustafa Çelik, Hüseyin Kahya, Hüsnü Kayar, Aziz Aldu, Necati Yolaşan, Ahmet Savaş, Memed Ali Sarıoğlan ve Bacı Ayhaner (K).
1943 YILINDA İDAM EDİLENLER (30)
Reşit Demir, Hüseyin Özkaragöz, Musa Kazım Akıncı, Ziyaettin Atalay, Hüseyin Acar, İsmail deveci, Mustafa Erdoğan, Ali İlbili, Dalya Ömer Öğüt, Kör Memed Gün,  İbrahim oğlu Kulu (casusuluk), Hazma Pekmez, Mustafa Eğriboyun, Mustafa Aydın, Abdüssemet Semen, İbrahim oğlu İsmail, Seyit Ali Harmankaya, Mahmut Uyanık, Müslüm Kahyaoğlu, Mehmet Polat, Kırcaoğlu Asaf, Keyfo Bulut, Ceyhan Sarıkaya, Halil Karadağ, Ahmet Özen, Süleyman Ürgüt, Mustafa Çavuş Terzioğlu, Agit Baran, Mehmet Kara ve Emine Kuzu (K),
1944 YILINDA İDAM EDİLENLER (9)
                Bilal Aydın, Mehmet Yıldız, Mahmut Aslan, Mehmet Taş, Ahmet Albayrak, Celil Venediklioğlu, Reşit Ciryan, Hulisi Sürenkök, ve İsmail Karakaya.
1945 YILINDA İDAM EDİLENLER (8)
Ahmet Uygun, Mustafa Çetinkaya, Mustafa Aytekin, Mahmut Baştuğ, Adem Yılmaz, Mehmet Erdoğan, Hilmi Çiftçi ve Mustafa Gaffar Hatun.
1946 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
Durmuş Çelikel ve Mustafa Tekin.
1947 YILINDA İDAM EDİLENLER (17)
Mehmet Demiröz, Hüseyin Arslan, Ömer Arslan, Misak Karaca, Şevket Ateşköz, Halil Ünal, Abdulhamit Takmak, Hamidi Mollasor, HAKKI Şahin, Hüseyin Kazan, Yusuf Gürbüz, Halil Üneş, Mehmet Aygün, Vahit Kahraman, Ahmet Yıldız, Ahmet Sevim ve Mustafa Metlek.
1948 YILINDA İDAM EDİLENLER (7)
Ali Çelik, Salih Baştürk, Ali Özdemir, Süleyman Karakaya, Mehmet Akbulut, Yusuf Bahadır ve Sadık Kutan.
1949 YILINDA İDAM EDİLENLER (6)
Nezir Toplu, Mehmet Sökeli, Ali Kaya, Abdulaziz Karayıl, Şevket Ödemiş ve Ahmet Gür.
1950 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
Ali Dip ve Mahmut Özdemir.
1951 YILINDA İDAM EDİLEN (1)
Hacı Şen.
1954 YILINDA İDAM EDİLENLER (4)
Emirza Ergün, Babahan Taşdemir, Rahim( İbrahim Kırkoklu) ve Halil Eroğlu.
1955 YILINDA İDAM EDİLENLER (6)
Dursun Levent, İvane Adamidi (casusluk), Nikolay Antonof (casusluk), A. Hayati Karaşahin (casusluk), Ahmet Sütçü ve Abdullah İbiş.
1956 YILINDA İDAM EDİLENLER (11)
Şahin Doğan, Hasan Yılmaz, Ahmet Nazlı, Adem Güler, İzzet Çamlıdere, Osman Tekin, İsmail Karadağ, Mehmet Karataş, İsmail Akaya, Hüseyin Tıkız ve Himmet Sarıkan.
1957 YILINDA İDAM EDİLENLER. (7)
Kazım Atlan, Mehmetoğlu Bişar, Bayram Ali Yeşil, Ali Kınalı, Hasan Kuyumcu, Hayri Uymaz ve İsmail Güngör.
1959 YILINDA İDAM EDİLENLER (7)
Ziya Şimşek, Hıdır Çaça, Ahmet Yatlı Mehmet Selek, Rıza Özdem, Rafet Demirci, Mehmet Özkaya, Ahmet Potçu.
1960 YILINDA İDAM EDİLENLER (19)
Mehmet Sali Figan, Kamil Yumak, Ramazan Başıbüyük, Rasim Dik, Hasan Seyhan ve Mehmet Arı, Nuri Poran, Bayram Çiçek, Mehmet Çekiç, Mehmet Polat, Mustafa Çelik, Yaşar Yuvarlak, Cemil Cevdet Turan, Ali Ünver, Şirin Tekin, Durdu Sarıkaya (K), Hüseyin Sarıkaya, Bilal Kutluca ve Yakup Gökmen (adli).
1961 YILINDA İDAM EDİLENLER (12)
Adnan Menderes (Ertekin), Fatih Şüştü Zorlu, Hasan Polatkan (siyasi), Kazım Emekoğlu, Ahmet Buluk, Osman Aslan, Yakup Gökşen, Recep Güler, Hasan Doğruyol, Necmi  Karataş, Necati Şenol (Şenel) ve Mehmet Ak.
1961 YILINDA İDAM EDİLENLER (46)
Talat Aydemir, Fethi Gürca (siyasi), Kandemir Sipahipala, Mustafa Karasu, Şükrü Uzunca, Abdülcebbar (Abdullah) Yıldırım, Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, M. Sıdık Çetin, Hazma Gülmez, Osman Taşdemir, Bahattin Yazıcı, Bekir Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Ali Kocatürk, Kemal Taşkesen, Ümmühan Bebek (K), Mustafa Cemal Kanca, Hüseyin Akça, Halil Özlem, Adem Akçay, Cemal Zambaklı, Ahmet Dar, Reşit Siyah, Mustafa Dilek, Hasan Kahyaoğlu, Ömer Aslan, M. Mustafa Yeğenoğlu, Durmuş Çetinkaya, İzzet Sivaslı, Ali Ilgaz, Cafer Güler, Zeki Özalp, Kadir Ceyhan, Süleyman Ağırbaş, Hasan Şeker, Bedih Kılıç, Ali Karahan, Bayram Kalpaklı, Mehmet Gül, Bayram Albayrak, Recep Güngör Tanış,Hasan Şentürk, Kerim Özkan, Hasan Güney ve Süleyman Bozkurt.
1971 YILINDA İDAM EDİLENLER (13)
Kemal Akman, Kemal Uluköylü, Ahmet Balıkçı, Nail Kır, Mehmet Karabaş (Karataş),Nurettn Kahraman, Mahmut Yel, Faik Vartekli, Kadriye Partici (K), Hacı Ahmet Tonya, Hüseyin Bulut, Zekeriya Balcı ve Cemil Yıldız. (Adli).
1972 YILINDA İDAM EDİLENLER (3)
Deniz Gezmiş                                     6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Yusuf Aslan                                        6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Hüseyin İnan                                      6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz  (Siyasi)
1980 YILINDA (12 EYLÜL'DE) İDAM EDİLENLER (4)
Necdet Adalı                                      8.10.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Mustafa Pehlivanoğlu                       8.10.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Serdar Soyergin                                 26.10.1980'de Adana Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz.  (Siyasi)
Erdal Eren                                           13.12.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
1981 YILINDA (12 EYLÜL'DEN SONRA) İDAM EDİLENLER. (6)
Cevdet  Karakaş                                3.6.1981'de Elazığ Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Veysel Güney                                    10.6.1981'de Gaziantep Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Ahmet Saner                                     24.6.1981 R.G.
Kadir Tandoğan                                25.6.1981'de Üsküdar Paşakapısı cezaevinde İnfaz.
Mustafa Özenç                                 20.8.1981'de Adana Kapalı Cezaevinde İnfaz.
İsmaet Şahin (Adli suç)                    20.8.1981 Üsküdar Paşakapısı Cezaevinde İnfaz.
Kemal Ergin                                                       Firar ettiğinden idam dilemedi.
İsa Armağan                                                       Firar ettiğinden idam edilemedi.
Recep Sarıaslan                                                  Çatışmada öldürüldüğü için idam edilemedi.
Kemal Özdemir                                                  Firar ettiklerinden idam edilemedi.
M. Ali Ağca                                                       Cezaevinden kaçırıldığı için idam edilemedi.
Hasan Karaköse                                                 Cezaevinde öldüğü için idam edilemedi.
1982 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Seyit Konuk                                        13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
İ. Ethem Coşkun                                13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Necati Vardar                                    13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Fikri Arıkan                                         27. 03.1982'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Cengiz Baktemur                              30.04.1982'de Elazığ Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
                Ali Bülent Orkan                               13.08.1982'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).   
Sabri Altay                                         23.04.1982'de Sakarya Kapalı cezaevinde İnfaz.
Şehabettin Ovalı                               12.06.1982'de  Sinop Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Adnan Kavaklı                                   19.06.1982'de  Tokat Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Veli Acar                                            12.08.1982'de Isparta Kapalı Cezaevinde İnfaz
Eşref Özcan                                       18.08.1982'de Kayseri Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Kazım Ergun                                      29.12.1982'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Muzaffer Öner                                  29.12.1982'de Amasya Kapalı Cezaevinde İnfaz.
H. Fevzi Uyguntürk                           29.12.1982'de Afyon Kapalı Cezaevinde İnfaz.
1983 YILINDA İDAM EDİLENLER (23)
Ali AKTAŞ                                              23.01.1983'de Adana Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ömer Yazgan                                        29.01.198'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Memet Kambur                                   29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ramazan Yukarıgöz                             29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Erdoğan Yazgan                                    29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ahmet Kerse                                         29.01.1983'de Gaziantep Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Levon Ekmekçiyan                               29.01.1983'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Selçuk Kuracık                                      04.06.1983'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Halil Esendağ                                        04.06.1983'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Adem Özkan                                         13.01.1983'de Balıkesir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Osman Demiroğlu                               13.01.1983'de Antalya Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Hüseyin Çaylı                                        13.01.1983'de Afyon Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Duran Bircan                                         23.01.1983'de Denizli Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Rıdvan Karaköse                                   5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Cavit Karaköse                                      5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Süleyman Karakösr                             5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Fatih Laçinligil                                      24.02.1983'de Keşan Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Fayik Görünmez                                  24.02.1983'de Kilis Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Mustafa Başaran                                 30.03.1983'de Edirne Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Hüseyin Üye                                         30.03.1983'de Nazilli Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Şener Yiğir                                            20.04.1983'de Isparta Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Cafer Aksu (Altıntaş)                           20.04.1983'de Ordu Efirli Cezevinde İnfaz. 
Abdulaziz Kılıç                                      25.05.1983'de Edirne Kapalı Cezaevinde İnfaz.  
1984 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
İlyas Has                                               07.10.1984'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Hıdır Aslan                                           25.10.1984'de Burdur Kapalı Cezaev


ÖLÜM CEZASI ALANLAR VE İDAM EDİLEN İNSANLAR

Türk toplumunda ölüm cezası eski çağlardan beri uygulanmış.
Avrupa birliği'nin dayatması sonucu idam cezası müebbede çevrilerek Türkiye'de idam 53. hükümet tarafından kaldırıldı.
Türkiye'de son 52 yılda 443 kişi idam edildi, bunların önemli bir bölümü siyasi suçlu… Bu hesaba göre her yıla ortalama 9 infaz düşüyor.
İnfazların en yoğun olduğu  dönem 1980-1984 arası… Mahkeme 4 Mart 1925'te 117 no.'lu Meclis kararıyla kuruldu.
Şark İstiklal Mahkemesi'nin verdiği idam kararları TBMM'nin onayı ile uygulayabilecekti.
ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ VE İDAMLAR
BİRİNCİ DÖNEM İSTİKLAL MAHKEMELERİ VE İDAMLAR
Ali İhsan Bey                              (casusluk)  -  13-14 Ekim 1920'de Ankara'da asıldı.
Mahmut Hamdi                         (casusluk)   -  20 Ekim 1920'de infaz edildi.
Mustafa Sagir                             (casusluk)  -  24 Mayıs 1921'de Ankara'da asıldı.
Hafızoğlu Mehmet                     (Düzce)      -  25 Mayıs 1921'de asıldı
ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ
Damat Ferit Paşa, Ayandan Hadi, Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Reşat Halis, Mahmut Kamil (Sevr'i imzaladıkları için ve Kuvayi İnzibatiye'ye katılmaktan).
BİRİNCİ DÖNEM ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİ'NİN VERDİĞİ İDAM KARARLARI
Eskişehir İstiklal Mahkemesi
Kazak Süleyman Paşa                            : 21 Ekim 1920'de asıldı.
İdam                                                       : 57
Gıyaben  idam                                       : 20
Isparta İstiklal Mahkemesi
İdam                                                         : 7
Gıyaben idam                                          : 1
Konya İstiklal Mahkemesi
İdam                                                          : 2
Gıyabi idam                                              : 1
Sivas (Amasya) İstiklal Mahkemesi  
İdam                                                        : 12
Gıyaben idam                                          : 1
Kastamonu İstiklal Mahkemesi
Vicahen idam                                          : 9
Gıyaben idam                                         : 3
Maslup idam                                           : 135
Ta'liken idam                                           : 35
Pozantı İstiklal Mahkemesi
İdam                                                        : 7
Bazı kaynaklara göre idam edilenlerin 28'i Rum ve Ermeni asıllıdır denmekte ise de; Ergun Aybars: “Yerli Rumlar'dan vatana ihanet suçundan Ankara İstiklal Mahkemesi'nde Kasım 1920 arası 59 kişi asıldı” demektedir.
Yine Ergun Aybars'ın yazdığına göre; Çerkez Ethem bastırdığı her isyandan sonra insan astırıyor ve astırdığı insan sayısını kesin olarak saptamak olanaksız. Albay Rafet Bey, Konya ayaklanmasından sonra 700 kişiyi, Demirci Mehmet Efe'de Denizli'de 60 kişiyi astırmıştır.
İKİNCİ DÖNEM İSTİKLAL MAHKEMESİ VE İDAMLAR
Kastamonu İstiklal Mahkemesi
Vicahen idam                                             : 5
Müeccel idam                                             : 3
“…4 eşkıyayı, 2 casus ve 5'i asker kaçağı olmak üzere 11 kişi idam edildi. Asılanların içinde Kel Refik ve Hüseyin, soyguncu olduklarından idam edildi. 
Konya İstiklal Mahkemesi
Pozantı'de (Ermeni) idam                        : 8
Adana'da                                                  : 1 (Kuvayı Milliye'ye karşı kurulan “Keklik Ayağı” suikastçısı).
Konya ayaklanmasından idam              :  24
Karaman'da ayaklanmadan idam            : 7
Ereğli'de ayaklanmadan idam                  : 2
Samsun İstiklal Mahkemesi
İdam                                                         : 485
Gıyaben idam                                         : 137
Pontus sorunundan dolayı 3'ü Müslüman 174'ü Rum toplam 177 kişi idam edildi. Bunun dışında ayrıca 60'da asker kaçağı asıldı. 
Yozgat İstiklal Mahkemesi
İdam                                                          : 56
Gıyaben idam                                           : 24
29.6.1925'de Kırşehir cinayeti sanıklarından Hasan ve oğlu Mehmet ile Ahmet Çavuş.
16.8.1925'de Hıyaneti Vataniye'den eski Yüzbaşı Nihat, Distolcu Nuri, Yeniköy Belediye Müdürü eskici kemal, Arap Asım, Sabık Yaver Darendeli İsmet, Distolcu Osman Daver, Zambo oğlu Hisritaki, Ertuğrul Şakir, Tevfik Hamdi, Romanyalı Halil, Hacı Nafil Ankara'da asıldı.
9.9.1925'de İspartalı Raşit, Deli Hüseyin ve Ramazan soygunculuk suçundan Ankara'da Karaoğlan Çarşısı önünde asıldı. Aynı gün, soygunculuk suçundan 3 kişi daha asıldı.
20.9.1925'de Soygun ve adam öldürmeden Eğri Ahmet çetesinden Mehmet Ali, Ramazan, Sarı Mehmet, Zıbın Ahmet, Hoca Şükrü, Cimdallı Hakkı ve Deli Ahmet asıldılar.
21.9.1925'de İzmir'de Şakiroğlu İsmail Hakkı, Koko Mustafa.
11.101925'de Maraş Mebusu  Tahsin Bey davası sanıklarından Karcı Mehmet, Haliloğlu Mehmet, Durdu Mehmet, Antakyalı Osman, Deli Hüseyin, Kürt Ulvi, Kör Ali, Bekçi Şaban, Hüseyin ve Kardeşi Mesto vicahen, Mehmet ve Osman gıyaben idama mahkum oldular.
2.1.1926'da Fatsa'da soygunculuk yapan ve adam öldüren Mehmet, Arif, Süleyman ve Hüseyin. Yine aynı gün İzmir'de bir polis memurunu öldüren İstibli Recep oğlu Ali asıldı.
4.2.1926'da İsmail Hakkı, Miralay Osman Bey, Refet Reis ile Kırşehir eski milletvekili Keskinli Rıza (Silsüpüroğlu) asıldı.
9.3.1926'da Köy basan ve Jandarmayı öldüren Ali, Taşhan önünde asıldı.
14.4.1926'da Halil İbrahim Hoca, Kürt Şerif, Çerkez Süleyman soygunculuktan asıldı.
8.4.1926'da Alabaş İsmail ve Mehmetoğlu Mustafa Antalya-Burdur'da soygunculuktan asıldı.
18.4.1926'da Bursalı Sütçü Hamdi asıldı.
4.5.1926'da Molla Mehmet, Seyfettin, Hüseyin, Mıgırdıç Hacı Akzade Ömer,  İmam Rahmi.
ŞAPKA KANUNU'NA MUHALEFET VE İDAMLAR
28.11.1925'te Sivas'ta duvara bildiri yapıştırma suçundan İmamzade Mehmet  Necati.
24.111925'te Erzurum'da din adamlarının başını çektiği olaylar nedeniyle Şeyh Hacı Osman, Gülabioğlu Akif Ağa ve Abdulhamid asıldı.
14.11.1925'te Rize'de Sabit Tarakçıoğlu, Mehmet Peçe, Yakup Peçe (köy muhtarı), Kadir Koliva (köy bekçisi), Hafız Şaban Koliva, Hasan Külünkoğlu ve Mahmut Kamburoğlu asıldı.
18.11.1925'te Giresun'da Şeyh Hafız Muharrem ile Abdullah Hoca asıldılar.
18.1.1926'da Maraş olayları nedeniyle Molla İbrahim, Muhtar ve Bayraktar Hamdi gıyaben, Müezzin Hafız Mehmet, İnşallah Ali ve Pekmezci Hüseyin vicahen idama mahkum oldu.
¾.2.1926'da Giresun olayları sanıklarından Babaeski eski müftüsü Ali Rıza Hoca ile İskilipli Atıf Hoca idam edildiler.
6.7.1925'te Hacı İbrahim Ethem Efendi, Urfa hükümet meydanında idam edildi.
14.7.1926'da İzmir Suikast davasından Ziya Hurşit(Lazistan eski milletvekili), Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Şükrü (İzmit milletvekili, Edip (Sarı Efe), Ayıcı Arif (Eskişehir Milletvekili), Abidin (Saruhan Milletvekili, Hafız Mehmet (Trabzon Milletvekili, Halis Turgut (Sivas Milletvekili), İsmail Canbulat (İstanbul Milletvekili), Baytar Rasim (Emekli Baytar Albay) ve Rüştü Paşa.
26/27.8.1926'da İttihatçılar davasından, Eski Maliye Nazırı Cavit, Dr. Nazım, Hilmi (Ardahan Milletvekili), Nail Bey, Abdulkadir (Ankara Eski Valisi) idam edildiler.
14.4.1925'te Diyarbakır'da Cibranlı Halit, Yusuf Ziya (Eski Bitlis Mebusu), Faik, Molla Abdurrahman Teğmen Ali Rıza ve Kürt İstiklal Cemiyeti kurucularından Cibranlı Miralay Hayit bey Bitlis'te kurşuna dizildiler.
17.4.1925'te Siverek Karabahçeli Şeyh Eyüp ve Dr. Fuat Bey, Fevzi Bey (Diyarbakır Milletvekili) ve fabrika bekçisi Hasan idam edildiler.
27.5.1925'te Diyarbakır ayaklanması davasında Seyit Abdulkadir, Seyit Mehmet, Kemal Fevzi, Dava Vekili Hacı Ahdi (Babo Tujo), Palulu Kör Sadi ve Hoca Askeri Efendi Ulucami önünde idam.
ŞEYH SAİD İSYANI DAVASINDA İDAM EDİLENLER (47)
28/29 .6.1925'te Diyarbakır'da ayaklanma davasında Şeyh Said, Melikanlı Şeyh Abdullah, Tokliyanlı Kamil Bey, Baba Bey, Şeyh Şerif, Fakih Hasan Fehmi, Valirli H. Sadık Bey, Çanlı Şeyh İbrahim, Şeyh Ali, Şeyh Celal, Şeyh Hasan, Hanili Mustafa Bey, Hanili Salih Bey, Hanili Şeyh Adem, Madenli Kadri Bey, Piranlı Molla Mahmut, Silvanlı Şeyh Şemsettin, Termilli Şeyh İsmail, Termilli Şeyh Abdullatif, Belikanlı Molla Emin, Arap Abdi, Kargapazarlı Haliloğlu Mehmet, Sinikli Hasanoğlu Süleyman, Musyanlı Molla Cemil, Demirci Ömeroğlu Süleyman, Şerifoğlu Süleyman, Fakih Hasan'ın Katibi Tahir, Hanili Mustafa Beyoğlu Mahmut Bey, Şeyh Musa Oğlu Şeyh Ali,Belikanlı Hacı Halit, Diyadinli Timur Ağa, Hınıslı Kamil Bey oğlu Abdullatif, Muşlu Mehmet, Muşlu Süleyman, Muşlu Bahri, Zorabadlı Şeyh Cemil, Çapakçurlu Süleyman oğlu Yusuf, Yamaç Aşireti Ali Baban (Badan), Kargapazarlı Halit, Harput Cephesinden Şeyh Ali'nin arkadaşı Nadir oğlu Halit, Mehmet oğlu Tahir, Nahiye Müdürü Tayip Ali, Çerkez Jandarma Hamit, İzzet Bey oğlu Mehmet Bey, Çanlı Şeyh Abdullah ve Çanlı Şeyh Ömer Diyarbakır Siverek Kapıda idam edildiler. Sanıklardan Çapakçur Kaymakamı Hüseyin Hilmi Bey'in daha önceki hizmetlerinden dolayı cezası Adana'da 15 sene kürek cezasına, Salih Bey oğlu Hasan'ın cezasıda, yaşı küçük olduğundan Konya'da 10 sene hapse çevrildiğinden, sonuçta idam sayısı 47'ye düştü.
31.7.1926'da Hasenanlı Halit idam edildi.
ELAZIĞ AYAKLANMASI DAVASI (44)
22.7.1925 Madenli Osman ve Çevalikli Süleyman.
28.7.1925 Palulu Mühendis Ali ve 4 arkadaşı.
29.7.1925 Ayaklanma nedenleri ile 2 kişi.
5.9.1925 Osmaniye baskıncılarından Zülfikar ve Demir.
23.10.1925 Dersim eski milletvekili Hasan.Hayri(Kangotan),Celal(Celalzade)Mehmet(Baykara).
30.12.1925 Palulu Hasanoğlu İbrahim ayaklanmaya katılmaktan.
14.1.1926 Çapakçurlu Şükrü, Alioğlu Sait, Alioğlu Faik, Alioğlu İbrahim, Mehmetoğlu Selim, Ömeroğlu Ahmet, Şafa oğlu Olaş, Mehmetoğlu Abdulkerim, İbrahim oğlu Ali, Zafioğlu Molla Yusuf, Cundioğlu Fevzi, Hasanoğlu Osman (ayaklanmaya katılmaktan).
4.3.1926 Halil Mustafa, Silu Ahmet, Yaşar, Ömer, Davut, Veysel, Abdullah ve Tiran aşiretinden 10 kişi.
Şark İstiklal Mahkemesi Savcısı Süreyya Bey (Özgeveren)in 24 Mart 1926'da yaptığı açıklamaya göre 156 kişi idama, 56 kişi ise gıyaben idama mahkum olmuşlardır.
Sonuç olarak. “1.10.1920 tarihinden 31.7.1922 tarihine kadar bu mahkemelerde 59164 kişi mahkeme edilmiştir. Bunlardan 11744 kişi haklarında ademi mesuliyet ve beraat kararı verildi. 1054 kişi idam edildi ve 2696 kişi hakkında damüeccelen idam kararı verildi. Bundan başka 243 gıyabi idam, 1786 kal'abent ve kürek cezaları verilmiştir. İstaklal Mahkemeleri'nde toplam 41678 kişi tecziye edilmiştir.
MENEMEN OLAYI (29) KİŞİ İDAM EDİLDİ
Divanı Harbi Örfi (Sıkıyönetim Mahkemesi) 36 kişi hakkında idam cezası vermiş, TBMM'ce bu cezalardan 4'ü 24 yıla, 2'si 2 yıla çevrilmiş, Şeyh Esat ve Göreceli Mustafaoğlu Abdulkerim hastanede öldüğünden 28 sanık İstasyon'da, Tuz Pazarı'nda, Bedesten Meydanı ve sinema önünde asılarak idam edilenler:
3.2.1931'de Manisa'dan Kahveci Çırağı Mustafa, Topçu Hüseyin, Tatlıcı Mustafa Hüseyin, Eskici Hüseyin, Himmetoğlu Süleyman (Keçeli Köyünden), Emrullahoğlu Mehmet, Mutaf Süleyman, Manifaturacı Osman, Hafız Cemal, Tabur İmamı İlyas Hoca, Alipaşaoğlu Ragıp, Şeyh Hafız Ahmet, Giritli İbrahimoğlu İsmail, Hastane İmamlığından emekli Laz İbrahim, Alişehir'den Şeyh Ahmet Muhtar, Bozalan Köyünden Koca Mustafa, Hacı İsmail, Hacı İsmailoğlu Hüseyin, Menemen'den Cumai Balalı Ramiz, Çıtaklı Molla Süleyman, Yahya oğlu Hüseyin, Çingene Mehmet oğlu Ali, Hayim oğlu Josef, Şımbıllı Ali Osmanoğlu Mehmet, Arnavut Yusufoğlu Kamil, Kerimoğlu İbrahim, Selim oğlu Boşnak Abbas ve Şeyh Esad'ınoğlu Mehmet Ali'dir.
DERSİM  İSYANI (11) KİŞİ İDAM EDİLDİ
18.11.1937'de aralarından oğlununda bulunduğu toplam 11 kişi Elazığ'ın Buğday Meydanında idam edildi. İdamdan sonra cenazeleri darağaçlarından indirilerek Elazığ sokaklarında halka teşhir edildikten sonra yakıldı. İdam edilen 11 kişiden 7'sinin isimleri şunlar: Seyit Rıza, (Seyit Rıza'nın küçük oğlu) Reşik Hüseyin, (Şeyhanlı aşireti reisi) Hasso Seydo, (Yusufan aşireti reisi) Kameroğlu Fındık, (Deneman aşireti reisi) Cebrail oğlu Hasan, Kureyşanlı Ulkiye oğlu Hasan ve Mirza Aliağa oğlu Ali.
 5.1.1922'DE İDAM EDİLENLER (24)
 Faik Efendi, Adana'lı Abdüsselam Efendi, Zabitvekili Münir Fevzi Efendi, Antalyalı Abdullah Efendi, Tabip Yüzbaşı Ali Hikmet Efendi, Mardinli İskender Kavakoğlu, Çercis Mikail Kibaroğlu Abdullah, Ali Zeynelabidin Efendi, Abdüllatif Efendi bin Abdülkadir, Yıldızeli Akova köyünden Yorgi, Bafra'dan Tirkanoğlu Konstantin, Canikli Yurtoğlu Yorgi, Kiryakioğlu Baraş, Grigor, Mardin'den Ali ve kardeşi Sülo, Hami Sülopis,  Salcı İbrahim, Sürmene'den Asafoğlu, Todor veledi Borika, Avram veledi Haralambo, Kosti veledi Anastas, Kirkor veledi Yanko, Bafralı İlya oğlu Sava ve Arnavut Yusuf.
1923 YILINDA İDAM EDİLENLER (3)
Korkutelili Süleymanoğlu Ali Efe, Kütahyalı Kadıoğlu Halil bin Hacı Mehmed, Siverekli Süleymanoğlu Cemil.
1925 YILINDA İDAM EDİLENLER (4)
Kayserili Mustafa Behçet Bey, Sabit (Hilmi), Yozgatlı Musa oğlu Osman ve Kahveci çırağı Yozgatlı Mehmedoğlu Mustafa.
1926 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Bornovalı Hazmaoğlu Hasan, Kayserili Bakkal Hekimoğullarından Abdullahoğlu Musa Çavuş, Hacı Ramazanoğullarından Mustafaoğlu Çolak Ahmet, Ahmetoğlu Abdülmecit, Baharoğulları Mehmetoğlu Rıza, Cazkıroğullarından Şükrüoğlu Ziya, Halimoğlu Tahsin, Süleymanoğlu Kömürcü Hüseyin, Alioğlu Süleyman, Hüseyinoğlu Hafız, Tuz Osmanoğlu Mustafa, Kadıoğullarından Ahmetoğlu İbrahim, Delimemedoğlu İdris ve Ispartalı Arapoğlu(Acaroğlu)İbrahimoğlu Kerim.
1927 YILINDA İDAM EDİLENLER (11)
İsmailoğlu İngiliz Memed, Hüseyinoğlu İsmail, Kel Ahmedoğlu Memed, yanık Mustafa, Barbaroğullarından Hasan, Laloğullarından Yusuf, Haçikoğlu Kirkor, Boyabatlı Azizoğlu Hamit, İzmit'li Ahmetoğlu Mehmed,  Memedoğlu Hüseyin ve Mestçi Mustafaoğlu Memed.
1928 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Abaza Hakkı, Bedel Yusufoğlu Abaza Mecit, Recepoğullarından Sarı Mustafa, İbrahimoğlu Arnavut Recep, Mestanoğlu Hasan, Müezzinoğullarından Hasanoğlu Hamdi, Adanalı Hacı Kadiroğlu Süleyman, Kırşehirli Musaoğlu Ömer, Alioğlu Hanefi, Niksarlı Kocaoğullarından Ömeroğlu Kazım, Gedizli Mustafaoğlu Hasan, Devrikli Kadıoğullarından Korucu Ahmetoğlu Ahmet, Durmuşoğlu İsmail ve Akgözoğlu Osmanoğlu Süleyman.
1929 YILINDA İDAM EDİLENLER (13)
Pehlivanoğullarından Mehmetoğlu Şaban, Kozalaklı Bahrioğlu Memed, Kilisli Hüseyin Alioğlu Memed, Kastamonulu Sadıkoğlu Mehmed Ali, Kulalı Seyitoğlu Topal Akif, Mandaloğullarından Süleymanoğlu Mustafa, Akşehirli Ahmedoğlu Haşim, Silifkeli Muhacir Hasanoğlu Süleyman, Ayaşlıoğullarından İbrahimoğlu Halil, Şişlioğullarından Yakupoğlu Ali, Safranbolulu Fevzioğlu Kara Hazım, Mustafaoğlu Halil ve Siverekli Hacı Eyüpoğullarından Eyüpoğlu Suphi.
1930 YILINDA İDAM EDİLENLER (23)
Kozanlı Bekiroğlu Cafer, Kölemenoğlu Ali, kardeşi Memed, Saimbeylili Alioğlu Mustafa, İnegöllü Bekiroğlu İsmail, Eminoğullarından Mustafaoğlu Kömürcü Molla Mustafa, Kahyaoğullarından Abbasoğlu İbrahim, Köseoğullarından Memedoğlu Mustafa, Nevşehirli Dervişoğlu Mustafa, Tosyalı Ali oğlu Şevki, Musoğlu Abdullah, Hacıyufoğlu Sarıgelinin Memedoğlu Memed, Kadiroğullarından Memedoğlu Hüseyin, Abdurrahmanoğlu Muslu, Hüseyinoğlu Pir Ali, Çakıcı Mustafa, Sapancıoğullarından Memedoğlu Şükrü, Bartınlı Hasanoğlu Haşim, Suruçlu Selimoğlu İbrahim, Amasyalı Ali oğlu Arif, Kuyucak Köyünden Musluoğlu Ahmet, Rızaiye'den Ahmedoğlu İsmail ve Akçaabatlı Karacaoğlu Miktatoğlu Hasan.
1931 YILINDA İDAM EDİLENLER (25)
Zilaloğullarından Seferoğlu Pehlivan, Kavlak Mustafa, Şakioğlu Rasim, Karaibrahimoğlu Süleyman, Abdürraufoğlu Nurioğlu Ömer, Murtazaoğullarından Musaoğlu Bekir, Çorumlu Mustafaoğlu Ahmed, Solak Süleymanoğlu Hasan Ali, Bayramoğlu Memed, Memedoğlu Mahmut, Sürmenilioğullarından Mustafaoğlu Yusuf, Ömeroğlu Himmet, İsmailoğlu Nevruz, Rizeli Memedoğlu Ali Rıza, Kerimoğlu Veysel, Osmanoğlu Ahmet Refik, Numanoğlu Cemal, Uşaklı İbrahim, Uşaklı İbrahim'in kardeşi İsa, Memişoğlu Ahmet Çavuş, Çakıloğlu Mehmetoğlu Kürt Hüseyin, Mehmetoğlu Yaşar, Şakşakoğullarından İamailoğlu Salim, Mustafaoğlu Sadık ve Alahasanoğullarından Hüseyin Kızı Fatma Ana (K).
1932 YILINDA İDAM EDİLEN (1)
Siverekli Kirkoroğlu Karabet (Muhtedi Mustafa).
1933 YILINDA İDAM EDİLENLER (8)
Ilgazlı Alioğlu Hatip Hasan, Piriştineli Ömer oğlu Recep, İbrahim oğlu Arnavut İsmail, Kütahyalı Memedoğlu Halil, Asker kaçağı Çanak Ali, Sivaslı Eminoğlu İsmail, Bilecikli Kasımoğlu Ali, ve Bulanıklı Miktatoğlu Ali.
1934 YILINDA İDAM EDİLENLER
Kasapalioğullarından Hüseyin, Haliloğlu Mustafa, Çuhadaroğullarından Ali Hüseyin, İsmail oğlu Yusuf, Hüseyin oğlu Cin Ali, Köşker Sabit oğlu Yusuf, Hakik oğlu Aslan, Veli Kızı Sadberk (K), Osmanoğlu Mustafa, Ali oğlu Mehmet Ali, Salih oğlu Dursun, Müdüroğlu Mehmetoğlu Mustafa, Yusuf oğlu İbrahim, Konya Mamuriyeli Mahmut, Aksaraylı Yusufoğlu Hasan Çavuş, Süleyman oğlu Memed, Memet oğlu Karahasan, Çakır Yusufoğlu Derviş, Durmuş Celil oğlu Memed ve Molanın Ahmetoğlu Recep.
1935 YILINDA İDAM EDİLENLER (32)
Dirhemoğlu Mehmetoğlu Ahmet, Köleoğlu Mehmedoğlu İbrahim, Derfioğlu İbrahimoğlu Ömer, Üsküplü Ali oğlu Ayet, İsmail oğlu Memed, Mollaosmanoğlu Alioğlu Hüseyin, Hacıoğlu Mehmedalioğlu Memed, Bursalı Ahmetoğlu Remzi, Çeçeoğlu Abdürrahman, Hacıoğullarından Ahmetoğlu Memed, ağabeydinoğlu Hüseyin Fevzi, Mehdioğlu Halil oğlu Asım, Kavgacıoğlu Emin oğlu Hüseyin, Nezie oğlu Aziz, Sairoğlu Salih, Halil oğlu Halil İbrahim, Halil oğlu Abdullah, Osmanoğlu Ömer, Memedoğlu Hakkı, Memedoğlu Veli, Memedoğlu Cafer, Mustafa oğlu Emin (Yemin), Akyazılı Zekeriya, Yusufoğlu Hacı Şerif oğlu Cambaz Süleyman Çavuş, Karaalioğlu Ali oğlu Hasan, Alibeyoğlu Süleyman oğlu Hüseyin, Köylüoğlu Ali Osman oğlu Süleyman, Sarıoğlu Memed oğlu Nuri, Çorukçuoğlu Memed oğlu Süleyman, Sarıoğlu Ahmed oğlu Halil İbrahim, Mamikoğlu Memed oğlu Hasan ve Nuh oğlu Süleyman.
1936 YILINDA İDAN EDİLENLER (8)
Abdurrahmanoğlu Nezir, Piyadeoğlu İslam oğlu Mustafa, Şatoğlu Safer oğlu Hüseyin, Hasanoğlu Bekir, Demircioğlu Abdioğlu Hakkı, Salih kızı Ümmehan (K), Ramazanoğlu Ali ve Süleyman Kahyaoğlu Memed.
1937 YILINDA İDAM EDİLENLER (15)
Haşıloğlu Durmuş oğlu Kadir, Mustafa oğlu Asım, Ahmet oğlu Memed Ali, Memed oğlu İsmail, Daveti oğlu Memed, Eminoğlu Selim oğlu Mustafa, Saidoğlu Memedali oğlu Memed, Tütüncüoğlu Şükrü oğlu Mustafa, Çavuşoğlu Osman oğlu Ömer, Ahmed oğlu Hüseyin, Çineli Salih oğlu Ahmed, Çineli Salih oğlu Osman, Mahmut oğlu Muhiddin, Mustafa oğlu Cırık Hasan ve Mazakoğlu Mustafa oğlu Memed.
1938 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Tahir Mehmet Zorarabacı, Mustafa Kargın, İbrahim Türk, Hacı Akkuş, Ali Osman Koç, Ali Osman Aktaş, Ayşe Gelget (K), Osman Calkın, Ahmet Turan, Abdo Devvare, Memed Karahavza, Çolak Hasan Bayrak, Osman Eflatun ve Cevdet Cavan.
1939 YILINDA İDAM EDİLENLER (62)
Mustafa Baltacı, Memed Ersoy, Mehmed Ali Kara, Satılmış Kaya, Hakkı Bicici, Halil Önder, Lütfi Tanrıverdi, Didar Savaş, Adil Gürel, Mustafa Akıncı, Mehmet Gelen, Hasan Tari, Celal Karabulut, İstepanoğlu Hamparşan, Mehmed Aklan, Hasan Ali Tonya, Bayram Oktay, Abdullah Kırtıl, Ali Ürkmez, Huriye Senel (K), Cemal Sakar, Hasan Çay, Ali Afşin, Ahmet Baktır, Ali Çelik, Bekçi Osman Taşır, Said Yılmaz, Ziya Sönmez Yalçın, Şaban Kutluer, Halil Tufan, Karahasan Korkakoğlu, Fatma Satılı (K), Yaşar Özdemir, Hasan Altınırmak, Recep Çimir, İlyas Karakoç, Bayram Karakuzu, Kara Mehmed Yılan, Hilmi Sısık, Dilaver Akış, Yusuf  Dere, Fatma Yıldırım (K), Eyüp Taş, Musa Doğrukan, Habib Koçak, Bilal Sel, Emin Özçakır, Ali Bircan, Bozanali Gürsoy, Remzi Uzun, Nuri Deniz, Ragıp Seçer, Ali Ürkmez, Bayram Kaleli, Ebuzer Erdil (büyük), Ebuzer Erdil (küçük k.), Ahmet Salih Tüzün, Memed Seyran, Ali Barin, Celal Kalpuz, Osman Kalın ve Mustafa Karabulut.
1941 YILINDA İDAM EDİLENLER (36)
Ali Çağlar, Veli Acar, Namaz Koçak, Hasan Yılmaz, İsmail Dede, Mustafa Korkmaz, Mehmet Gökgöz, Mustafa Küçükaydınlı, Necati Erdikler, Şükrü İlbasmış, Memed Sahmen, Kasım Afacan, Mustafa Özkula, Cemil Yurgan, Davut Turgut, Asım Gedik, Hacı Osman Selçuk, Hasan Yılmaz, Ali Öztürk, Mehmet Bektaş, Bayram Pur, A. Rıza Çölgeçen, Kadir Aygün, Mehmet Altmış, Mehmet Yaylalı, Süleyman Yılmaz, Mustafa Özdemir, Süleyman Akbulut, Davut GÜRLER, Ali Kaplan, Bahaddin Aksu, Sait Yener, Ahmet Cingöz, Ali Özateş, Fettah Özateş ve Hüsmen Haylaz.
1942 YILINDA İDAM EDİLENLER (32)
Hüseyin Gümüş, Mehmet Diri, Mehmet Sitil, Mustafa Karabaş, Gülsüm Kotanak (K), Ali Derebek, Salip Sürpük, Osman GÜNER, Ali Geldi, Yusuf ve Yunus (Kardeş), Satı Özdağ, Nazım Yolal, Ali Kılıçdemir, Abdurrahman Çığ, Osman UÇAR, Sadullah Kalkan, Mehmet Sarı, Ömer Yengi, Zülali Acar, Şehbender Kobuk, Memed Çallı, Abdi Bayhan, Ömer Şentürk, Recep Bilik, Mustafa Çelik, Hüseyin Kahya, Hüsnü Kayar, Aziz Aldu, Necati Yolaşan, Ahmet Savaş, Memed Ali Sarıoğlan ve Bacı Ayhaner (K).
1943 YILINDA İDAM EDİLENLER (30)
Reşit Demir, Hüseyin Özkaragöz, Musa Kazım Akıncı, Ziyaettin Atalay, Hüseyin Acar, İsmail deveci, Mustafa Erdoğan, Ali İlbili, Dalya Ömer Öğüt, Kör Memed Gün,  İbrahim oğlu Kulu (casusuluk), Hazma Pekmez, Mustafa Eğriboyun, Mustafa Aydın, Abdüssemet Semen, İbrahim oğlu İsmail, Seyit Ali Harmankaya, Mahmut Uyanık, Müslüm Kahyaoğlu, Mehmet Polat, Kırcaoğlu Asaf, Keyfo Bulut, Ceyhan Sarıkaya, Halil Karadağ, Ahmet Özen, Süleyman Ürgüt, Mustafa Çavuş Terzioğlu, Agit Baran, Mehmet Kara ve Emine Kuzu (K),
1944 YILINDA İDAM EDİLENLER (9)
                Bilal Aydın, Mehmet Yıldız, Mahmut Aslan, Mehmet Taş, Ahmet Albayrak, Celil Venediklioğlu, Reşit Ciryan, Hulisi Sürenkök, ve İsmail Karakaya.
1945 YILINDA İDAM EDİLENLER (8)
Ahmet Uygun, Mustafa Çetinkaya, Mustafa Aytekin, Mahmut Baştuğ, Adem Yılmaz, Mehmet Erdoğan, Hilmi Çiftçi ve Mustafa Gaffar Hatun.
1946 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
Durmuş Çelikel ve Mustafa Tekin.
1947 YILINDA İDAM EDİLENLER (17)
Mehmet Demiröz, Hüseyin Arslan, Ömer Arslan, Misak Karaca, Şevket Ateşköz, Halil Ünal, Abdulhamit Takmak, Hamidi Mollasor, HAKKI Şahin, Hüseyin Kazan, Yusuf Gürbüz, Halil Üneş, Mehmet Aygün, Vahit Kahraman, Ahmet Yıldız, Ahmet Sevim ve Mustafa Metlek.
1948 YILINDA İDAM EDİLENLER (7)
Ali Çelik, Salih Baştürk, Ali Özdemir, Süleyman Karakaya, Mehmet Akbulut, Yusuf Bahadır ve Sadık Kutan.
1949 YILINDA İDAM EDİLENLER (6)
Nezir Toplu, Mehmet Sökeli, Ali Kaya, Abdulaziz Karayıl, Şevket Ödemiş ve Ahmet Gür.
1950 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
Ali Dip ve Mahmut Özdemir.
1951 YILINDA İDAM EDİLEN (1)
Hacı Şen.
1954 YILINDA İDAM EDİLENLER (4)
Emirza Ergün, Babahan Taşdemir, Rahim( İbrahim Kırkoklu) ve Halil Eroğlu.
1955 YILINDA İDAM EDİLENLER (6)
Dursun Levent, İvane Adamidi (casusluk), Nikolay Antonof (casusluk), A. Hayati Karaşahin (casusluk), Ahmet Sütçü ve Abdullah İbiş.
1956 YILINDA İDAM EDİLENLER (11)
Şahin Doğan, Hasan Yılmaz, Ahmet Nazlı, Adem Güler, İzzet Çamlıdere, Osman Tekin, İsmail Karadağ, Mehmet Karataş, İsmail Akaya, Hüseyin Tıkız ve Himmet Sarıkan.
1957 YILINDA İDAM EDİLENLER. (7)
Kazım Atlan, Mehmetoğlu Bişar, Bayram Ali Yeşil, Ali Kınalı, Hasan Kuyumcu, Hayri Uymaz ve İsmail Güngör.
1959 YILINDA İDAM EDİLENLER (7)
Ziya Şimşek, Hıdır Çaça, Ahmet Yatlı Mehmet Selek, Rıza Özdem, Rafet Demirci, Mehmet Özkaya, Ahmet Potçu.
1960 YILINDA İDAM EDİLENLER (19)
Mehmet Sali Figan, Kamil Yumak, Ramazan Başıbüyük, Rasim Dik, Hasan Seyhan ve Mehmet Arı, Nuri Poran, Bayram Çiçek, Mehmet Çekiç, Mehmet Polat, Mustafa Çelik, Yaşar Yuvarlak, Cemil Cevdet Turan, Ali Ünver, Şirin Tekin, Durdu Sarıkaya (K), Hüseyin Sarıkaya, Bilal Kutluca ve Yakup Gökmen (adli).
1961 YILINDA İDAM EDİLENLER (12)
Adnan Menderes (Ertekin), Fatih Şüştü Zorlu, Hasan Polatkan (siyasi), Kazım Emekoğlu, Ahmet Buluk, Osman Aslan, Yakup Gökşen, Recep Güler, Hasan Doğruyol, Necmi  Karataş, Necati Şenol (Şenel) ve Mehmet Ak.
1961 YILINDA İDAM EDİLENLER (46)
Talat Aydemir, Fethi Gürca (siyasi), Kandemir Sipahipala, Mustafa Karasu, Şükrü Uzunca, Abdülcebbar (Abdullah) Yıldırım, Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, M. Sıdık Çetin, Hazma Gülmez, Osman Taşdemir, Bahattin Yazıcı, Bekir Yılmaz, Mehmet Ali Yılmaz, Ali Kocatürk, Kemal Taşkesen, Ümmühan Bebek (K), Mustafa Cemal Kanca, Hüseyin Akça, Halil Özlem, Adem Akçay, Cemal Zambaklı, Ahmet Dar, Reşit Siyah, Mustafa Dilek, Hasan Kahyaoğlu, Ömer Aslan, M. Mustafa Yeğenoğlu, Durmuş Çetinkaya, İzzet Sivaslı, Ali Ilgaz, Cafer Güler, Zeki Özalp, Kadir Ceyhan, Süleyman Ağırbaş, Hasan Şeker, Bedih Kılıç, Ali Karahan, Bayram Kalpaklı, Mehmet Gül, Bayram Albayrak, Recep Güngör Tanış,Hasan Şentürk, Kerim Özkan, Hasan Güney ve Süleyman Bozkurt.
1971 YILINDA İDAM EDİLENLER (13)
Kemal Akman, Kemal Uluköylü, Ahmet Balıkçı, Nail Kır, Mehmet Karabaş (Karataş),Nurettn Kahraman, Mahmut Yel, Faik Vartekli, Kadriye Partici (K), Hacı Ahmet Tonya, Hüseyin Bulut, Zekeriya Balcı ve Cemil Yıldız. (Adli).
1972 YILINDA İDAM EDİLENLER (3)
Deniz Gezmiş                                     6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Yusuf Aslan                                        6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Hüseyin İnan                                      6.5.1972'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz  (Siyasi)
1980 YILINDA (12 EYLÜL'DE) İDAM EDİLENLER (4)
Necdet Adalı                                      8.10.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Mustafa Pehlivanoğlu                       8.10.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
Serdar Soyergin                                 26.10.1980'de Adana Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz.  (Siyasi)
Erdal Eren                                           13.12.1980'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz. (Siyasi)
1981 YILINDA (12 EYLÜL'DEN SONRA) İDAM EDİLENLER. (6)
Cevdet  Karakaş                                3.6.1981'de Elazığ Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Veysel Güney                                    10.6.1981'de Gaziantep Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Ahmet Saner                                     24.6.1981 R.G.
Kadir Tandoğan                                25.6.1981'de Üsküdar Paşakapısı cezaevinde İnfaz.
Mustafa Özenç                                 20.8.1981'de Adana Kapalı Cezaevinde İnfaz.
İsmaet Şahin (Adli suç)                    20.8.1981 Üsküdar Paşakapısı Cezaevinde İnfaz.
Kemal Ergin                                                       Firar ettiğinden idam dilemedi.
İsa Armağan                                                       Firar ettiğinden idam edilemedi.
Recep Sarıaslan                                                  Çatışmada öldürüldüğü için idam edilemedi.
Kemal Özdemir                                                  Firar ettiklerinden idam edilemedi.
M. Ali Ağca                                                       Cezaevinden kaçırıldığı için idam edilemedi.
Hasan Karaköse                                                 Cezaevinde öldüğü için idam edilemedi.
1982 YILINDA İDAM EDİLENLER (14)
Seyit Konuk                                        13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
İ. Ethem Coşkun                                13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Necati Vardar                                    13.03.1982'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Fikri Arıkan                                         27. 03.1982'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Cengiz Baktemur                              30.04.1982'de Elazığ Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
                Ali Bülent Orkan                               13.08.1982'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).   
Sabri Altay                                         23.04.1982'de Sakarya Kapalı cezaevinde İnfaz.
Şehabettin Ovalı                               12.06.1982'de  Sinop Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Adnan Kavaklı                                   19.06.1982'de  Tokat Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Veli Acar                                            12.08.1982'de Isparta Kapalı Cezaevinde İnfaz
Eşref Özcan                                       18.08.1982'de Kayseri Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Kazım Ergun                                      29.12.1982'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Muzaffer Öner                                  29.12.1982'de Amasya Kapalı Cezaevinde İnfaz.
H. Fevzi Uyguntürk                           29.12.1982'de Afyon Kapalı Cezaevinde İnfaz.
1983 YILINDA İDAM EDİLENLER (23)
Ali AKTAŞ                                              23.01.1983'de Adana Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ömer Yazgan                                        29.01.198'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Memet Kambur                                   29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ramazan Yukarıgöz                             29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Erdoğan Yazgan                                    29.01.1983'de İzmit Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Ahmet Kerse                                         29.01.1983'de Gaziantep Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Levon Ekmekçiyan                               29.01.1983'de Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Selçuk Kuracık                                      04.06.1983'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Halil Esendağ                                        04.06.1983'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Adem Özkan                                         13.01.1983'de Balıkesir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Osman Demiroğlu                               13.01.1983'de Antalya Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Hüseyin Çaylı                                        13.01.1983'de Afyon Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Duran Bircan                                         23.01.1983'de Denizli Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Rıdvan Karaköse                                   5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Cavit Karaköse                                      5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Süleyman Karakösr                             5.02.1983'de Akşehir Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Fatih Laçinligil                                      24.02.1983'de Keşan Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Fayik Görünmez                                  24.02.1983'de Kilis Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Mustafa Başaran                                 30.03.1983'de Edirne Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Hüseyin Üye                                         30.03.1983'de Nazilli Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Şener Yiğir                                            20.04.1983'de Isparta Kapalı Cezaevinde İnfaz.
Cafer Aksu (Altıntaş)                           20.04.1983'de Ordu Efirli Cezevinde İnfaz. 
Abdulaziz Kılıç                                      25.05.1983'de Edirne Kapalı Cezaevinde İnfaz.  
1984 YILINDA İDAM EDİLENLER (2)
İlyas Has                                               07.10.1984'de Buca Kapalı Cezaevinde İnfaz (Siyasi).
Hıdır Aslan                                           25.10.1984'de Burdur Kapalı Cezaev